img
SOD ASSET

СОД АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

img
SOD ASSET

Сод аллокэйшн хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

“Сод аллокэйшн хувийн хөрөнгө оруулалтын сан” нь мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад зориулсан өндөр өгөөж бүхий актив удирдлагатай хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл

Үйлчилгээ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Үйлчилгээ
Дэлгэрэнгүй

Сод Ассет Менежмент нь 2022 оны 6 дугаар сараас эхлэн Сод аллокэйшн хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

“Сод аллокэйшн хувийн хөрөнгө оруулалтын сан” нь мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад зориулсан өндөр өгөөж бүхий актив удирдлагатай хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл юм.

Мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл

Мэдээ
Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь үр өгөөж хүртэнэ гэж итгэсний үндсэн дээр мөнгөө ирээдүйд ашиг, орлого авчрах зүйлд зарцуулахыг хэлнэ.

10 months өмнө
docx file PDF