img
SOD ASSET

Мэдээ, мэдээлэл

Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь үр өгөөж хүртэнэ гэж итгэсний үндсэн дээр мөнгөө ирээдүйд ашиг, орлого авчрах зүйлд зарцуулахыг хэлнэ.
10 months өмнө
docx file PDF